RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00     Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.
                       Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi.
                       Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem                 
                       nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.


8.00 – 8.30     Przygotowanie od śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny
                       i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30 – 9.00     Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie,
                       zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu 
                       śniadania.


9.00 – 11.30  Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie
                      zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, prowadzenie obserwacji
                      przyrodniczych. Spacery, wycieczki. Zabawy swobodne, spontaniczne.


11.30 – 12.00   Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.  Wdrażanie zasad higieny i
                         kulturalnego zachowania.


12.00 – 12.30  Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.
                        Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i
                        porządkowych po zakończeniu obiadu.


12.30 – 13.45  Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi.
                        Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń relaksacyjnych.

13.45 – 14.00  Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
                        Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.00 – 14.20  Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, Zachowanie prawidłowej postawy.
                        Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.20 – 16.00  Dowolna działalność dzieci, zabawy w Sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami.
                        Czynności organizacyjne.