RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30– 8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńczo- porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

7.30 – 8.00 Religia sześciolatki

8.00 – 8.30 Zabawy według zainteresowań dzieci Przygotowanie od śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 – 11.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Spacery, wycieczki. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

12.00 – 12.30 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30 – 13.00 Relaksacja - słuchanie bajek, słuchowisk, muzyki relaksacyjnej. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi.

13.00- 14.00 Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń , zajęcia dodatkowe.

14.00 – 14.10 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.10 – 14.25 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.25 – 16.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Czynności organizacyjne.