NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
  NASZE OSIĄGNIĘCIA
  70-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   

           
         
 
 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Podziękowania od Stowarzyszenia ''MY 3 KOTY I PSY''

 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Certyfikat "Zadowolony Konsument''

 

Certyfikat Placówki Przyjaznej Środowisku

 

Jasełka - Sławieński Dom Kultury

 

Dodaj język polski do ulubionych - 2

 

Dodaj język polski do ulubionych - 1

 

Akademia przedszkola

 

"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

  

CERTYFIKAT "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

 

CERTYFIKAT "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

CERTYFIKAT "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE"

 

CERTYFIKAT "DODAJ JĘZYK POLSKI DO ULUBIONYCH"

IV SŁUPSKI FESTIWAL TAŃCA

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
W PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM

WYRÓŻNIENIE Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE


  

FUNDACJA TVN "NIE JESTEŚ SAM"

 

CERTYFIKAT "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

ZAJĘCIE I MIEJSCA W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM

 

MISTRZ ZBIÓRKI MAKULATURY


 

CERTYFIKAT "PRZYJACIELA LASU"

CERTYFIKAT "PRZYJACIELA LASU"

ZAJĘCIE I MIEJSCA
W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo dzieci jest dla naszego przedszkola priorytetem od wielu lat. Staramy się o to, by w przedszkolu czuły się, jak w drugim domu, miały spokojny i bezpieczny w nim pobyt. Uczestniczymy czynnie w ich życiu, mamy wpływ na ich przyszłość, dlatego zawsze staramy się przekazać im wszystkie zasady bezpieczeństwa. Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są dzieci. Te niepokojące informacje znajdujemy w codziennej prasie i raportach policyjnych. To przede wszystkim świadomość potencjalnych zagrożeń skłoniła nasze przedszkole do nawiązania szerszej współpracy z Policją oraz wzięcia udziału w Programie Bezpieczna Szkoła. W poprzednich latach naszej pracy pedagogicznej przedszkole wielokrotnie zapraszało policjantów na zajęcia oraz organizowało spotkania w innych zaprzyjaźnionych przedszkolach. Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie podejmowało wiele ciekawych inicjatyw wychowawczych i dydaktycznych związanych z bezpieczeństwem. Od kilku lat dzieci z naszej placówki uczestniczyły w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa organizowanych przez Przedszkole Nr 4 w Sławnie. To między innymi zainspirowało radę pedagogiczną do podjęcia inicjatywy uzyskania Certyfikatu Bezpieczna Szkoła. Podjęto w związku z tym bardzo wiele działań ułożonych w specjalny harmonogram, rozplanowany na cały rok szkolny 2006/2007. Do ciekawych działań należało między innymi tworzenie kącików tematycznych "Bezpieczne przedszkole" we wszystkich grupach wiekowych uzupełnianych cyklicznie,  organizowanie spotkań z policjantami, podczas których propagowano tematykę bezpieczeństwa ogólnie przyjętego. W sierpniu 2006 nasze przedszkole udało się do Komendanta Komisariatu Policji w Sławnie celem nawiązania ściślejszej współpracy policjantów z Miejskim Przedszkolem Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie. Wszystko za sprawą przystąpienia przedszkola do Programu Bezpieczna Szkoła, w jakim wzięliśmy udział. W ramach nawiązanego porozumienia wytyczyliśmy sobie następujące zadania:

  • Goszczenie funkcjonariuszy policji w przedszkolu - zapoznanie dzieci z zawodem i umundurowaniem policjanta.

  • Zwiedzanie przez dzieci Komendy Policji mieszczącej się przy ulicy Gdańskiej w Sławnie.

  • Wizyta funkcjonariuszy w przedszkolu - zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego.

  • Nauka dzieci prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w obecności funkcjonariusza Policji, nauczycielek i pracowników przedszkola.

  • Wizyta dzieci w Komendzie - pokaz szkolenia psów policyjnych, trudnej pracy policjantów. Pogadanka policjanta w przedszkolu na temat "Nie ufaj obcym" oraz prezentacja umundurowania, narzędzi codziennej pracy policjanta:


Celem projektu jest m.in.:

  • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się w sytuacjach, w jakich mogą się znaleźć,

  • przekazanie informacji o podstawowych zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać, sposobami ich unikania,

  • przyswajanie przez dzieci podstawowych postaw życiowych polegających na przestrzeganiu zasad zachowania się, dbania o porządek i bezpieczeństwo własne i innych osób,

  • przybliżenie dzieciom informacji nt. pracy Policji i jej roli w społeczeństwie.

CERTYFIKAT "PRZYJACIELA LASU"

CERTYFIKAT "TERAZ WIOSNA"

 
facebook
KRONIKA

Copyright © 2008-2021 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.