NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
  NASZE OSIĄGNIĘCIA
  75-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
GODZINY DOSTĘPNOŚCI         NAUCZYCIELI
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   

           
         
 
 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Podziękowania od Stowarzyszenia ''MY 3 KOTY I PSY''

 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Certyfikat "Akademia Przedszkolaka''

 

Certyfikat "Zadowolony Konsument''

 

Certyfikat Placówki Przyjaznej Środowisku

 

Jasełka - Sławieński Dom Kultury

 

Dodaj język polski do ulubionych - 2

 

Dodaj język polski do ulubionych - 1

 

Akademia przedszkola

 

"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

  

CERTYFIKAT "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

 

CERTYFIKAT "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

CERTYFIKAT "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE"

 

CERTYFIKAT "DODAJ JĘZYK POLSKI DO ULUBIONYCH"

IV SŁUPSKI FESTIWAL TAŃCA

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
W PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM

WYRÓŻNIENIE Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE


  

FUNDACJA TVN "NIE JESTEŚ SAM"

 

CERTYFIKAT "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

ZAJĘCIE I MIEJSCA W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM

 

MISTRZ ZBIÓRKI MAKULATURY


 

CERTYFIKAT "PRZYJACIELA LASU"

CERTYFIKAT "PRZYJACIELA LASU"

ZAJĘCIE I MIEJSCA
W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo dzieci jest dla naszego przedszkola priorytetem od wielu lat. Staramy się o to, by w przedszkolu czuły się, jak w drugim domu, miały spokojny i bezpieczny w nim pobyt. Uczestniczymy czynnie w ich życiu, mamy wpływ na ich przyszłość, dlatego zawsze staramy się przekazać im wszystkie zasady bezpieczeństwa. Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są dzieci. Te niepokojące informacje znajdujemy w codziennej prasie i raportach policyjnych. To przede wszystkim świadomość potencjalnych zagrożeń skłoniła nasze przedszkole do nawiązania szerszej współpracy z Policją oraz wzięcia udziału w Programie Bezpieczna Szkoła. W poprzednich latach naszej pracy pedagogicznej przedszkole wielokrotnie zapraszało policjantów na zajęcia oraz organizowało spotkania w innych zaprzyjaźnionych przedszkolach. Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie podejmowało wiele ciekawych inicjatyw wychowawczych i dydaktycznych związanych z bezpieczeństwem. Od kilku lat dzieci z naszej placówki uczestniczyły w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa organizowanych przez Przedszkole Nr 4 w Sławnie. To między innymi zainspirowało radę pedagogiczną do podjęcia inicjatywy uzyskania Certyfikatu Bezpieczna Szkoła. Podjęto w związku z tym bardzo wiele działań ułożonych w specjalny harmonogram, rozplanowany na cały rok szkolny 2006/2007. Do ciekawych działań należało między innymi tworzenie kącików tematycznych "Bezpieczne przedszkole" we wszystkich grupach wiekowych uzupełnianych cyklicznie,  organizowanie spotkań z policjantami, podczas których propagowano tematykę bezpieczeństwa ogólnie przyjętego. W sierpniu 2006 nasze przedszkole udało się do Komendanta Komisariatu Policji w Sławnie celem nawiązania ściślejszej współpracy policjantów z Miejskim Przedszkolem Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie. Wszystko za sprawą przystąpienia przedszkola do Programu Bezpieczna Szkoła, w jakim wzięliśmy udział. W ramach nawiązanego porozumienia wytyczyliśmy sobie następujące zadania:

  • Goszczenie funkcjonariuszy policji w przedszkolu - zapoznanie dzieci z zawodem i umundurowaniem policjanta.

  • Zwiedzanie przez dzieci Komendy Policji mieszczącej się przy ulicy Gdańskiej w Sławnie.

  • Wizyta funkcjonariuszy w przedszkolu - zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego.

  • Nauka dzieci prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w obecności funkcjonariusza Policji, nauczycielek i pracowników przedszkola.

  • Wizyta dzieci w Komendzie - pokaz szkolenia psów policyjnych, trudnej pracy policjantów. Pogadanka policjanta w przedszkolu na temat "Nie ufaj obcym" oraz prezentacja umundurowania, narzędzi codziennej pracy policjanta:


Celem projektu jest m.in.:

  • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się w sytuacjach, w jakich mogą się znaleźć,

  • przekazanie informacji o podstawowych zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać, sposobami ich unikania,

  • przyswajanie przez dzieci podstawowych postaw życiowych polegających na przestrzeganiu zasad zachowania się, dbania o porządek i bezpieczeństwo własne i innych osób,

  • przybliżenie dzieciom informacji nt. pracy Policji i jej roli w społeczeństwie.

CERTYFIKAT "PRZYJACIELA LASU"

CERTYFIKAT "TERAZ WIOSNA"

 
facebook
KRONIKA

Copyright © 2008-2021 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.