NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  75-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
GODZINY DOSTĘPNOŚCI         NAUCZYCIELI
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   

           
         
- DLA RODZICÓW -
 


 

„Co to jest ekologia”

 Ekologia – mądre słowo, a co znaczy" – powiedz sowo!
Sowa chwilę pomyślała i odpowiedz taką dała:
To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach,
ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach o wzajemnych
powiązaniach między nimi.
Bo to wszystko to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować –
powiedziała mądra sowa.

D. Klimkiewicza

Kształtowanie świadomości proekologicznej jest od pewnego czasu jednym z głównych zadań edukacyjnych. W edukacji zagadnienia ekologii i ochrony środowiska są poruszane w trakcie zajęć, lecz wobec narastania zagrożeń i postępującej degradacji środowiska wymagają znacznie szerszego spojrzenia. Styl życia kształtują się już we wczesnych latach życia dziecka. Okres ten cechuje szczególnie wielka plastyczność psychiki dziecka, wyrabiają się pewne nawyki, dlatego tak ważny jest ich bezpośredni kontakt z naturą, rzetelna wiedza o stanie naszego środowiska oraz zagrożeniach, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja. Ochrona pozostałych dóbr naszej Planety staje się sprawą nas wszystkich, bez względu na wiek i najbardziej paląca potrzebą bieżącej chwili.
 
Prognoza negatywna

Zaniechanie oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych w zakresie edukacji ekologicznej może doprowadzić do:

Prognoza pozytywna

Efektywnie prowadzona
edukacja ekologiczna:

 

  • utraty wrażliwości na potrzeby otaczającego świata,
  • braku zrozumienia praw rządzących przyrodą,
  • nie dostrzegania wzajemnych współzależności w świecie, co w efekcie może stać się przyczyną katastrofy cywilizacyjnej.

 

  • uwrażliwi dzieci na piękno otaczającej przyrody i wzmocni więź z nią;

  • rozwinie umiejętność obserwacji i samodzielnego wnioskowania;

  • daje dzieciom sposobność do zrozumienia współzależności całego życia na naszej planecie, wpływu działalności człowieka oraz jego decyzji na teraźniejszość i przyszłość;

  • kształtuje odpowiednie nawyki i umiejętności podejmowania decyzji począwszy od prostych codziennych wyborów, a skończywszy na tych o wiele trudniejszych i złożonych;

  • rozwinie poczucie odpowiedzialności i troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi; będzie źródłem satysfakcji dla dzieci i nauczyciela.

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas"

(Florian Plit)
 

 
facebook
KRONIKA

Copyright © 2008-2021 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.