NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  75-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
GODZINY DOSTĘPNOŚCI         NAUCZYCIELI
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   

           
         
- DLA RODZICÓW -
 


Konwencja Praw Dziecka

Dnia 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję Praw Dziecka. W Polsce zaczęła obowiązywać od 7 lipca 1991 roku. Konwencję Praw Dziecka nazwano światową konstytucją praw dziecka, która ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem. Ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej;
 • dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności;
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka;
 • państwo ma wspierać rodzinę a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Sześć przykazań dla rodziców:

 • Kochaj dziecko, niech czuje się bezpieczne i potrzebne.
 • Szanuj dziecko, nigdy nie śmiej się z niego.
 • Panuj nad swoim zachowaniem, niech będzie spokojne I konsekwentne.
 • Nie męcz dziecka, oczekując od niego więcej niż można.
 • Odpowiadaj zawsze na jego pytania.
 • Unikaj obietnic, których nie możesz spełnić.

Każdy człowiek, również ten mały, posiada określone prawa, nie poprzez czyjeś nadanie ale poprzez samo istnienie bycia człowiekiem. Zatem każde dziecko niezależnie od sytuacji (…) ma prawo do miłości (…), prawo do własnego zdania, do szacunku i ochrony godności, do życia bez przemocy…

K. Rogers, A. Maslow


PRAWA DZIECKA
w przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy
W Sławnie

 1. Prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
 2. Prawo do akceptacji takim jakim jestem.
 3. Prawo do aktywnej, serdecznej miłości i ciepła.
 4. Prawo do otoczenia; różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym.
 5. Prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
 6. Prawo do wypowiedzi i nauki.
 7. Prawo do przebywania w ramach swoich zdolności tam gdzie chce.
 8. Prawo do badania i eksperymentowania.
 9. Prawo do spokoju i samotności, gdy tego chce.
 10. Prawo do życia bez przemocy i poniżania.
 11. Prawo do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą.
 12. Prawo do zdrowego żywienia.
 13. Prawo do wspólnoty i solidarności w grupie.
 
facebook
KRONIKA

Copyright © 2008-2021 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.