NASZ PATRON
  INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  70-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
KONTAKT
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   

           
         
- INFORMACJE OGÓLNE -
 

Przedszkole

Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie usytuowane jest przy ul. Jedności Narodowej 22. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały:

  • grupa I dzieci 3-letnie,

  • grupa II dzieci 4-letnie,

  • grupa III dzieci 5-letnie,

  • grupa IV dzieci 6-letnie.

Dyrektorem przedszkola jest Beata Szultka. Obecnie z przedszkola korzysta 100 dzieci. Zatrudnia ono 8 nauczycieli oraz 10 pracowników administracyjno-obsługowych. Placówka posiada dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, dobrze wyposażony ogród przedszkolny. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach, studiach wyższych i studiach podyplomowych.

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Bierzemy udział w przeglądach i konkursach urządzanych przez inne placówki oświatowe. Sami jesteśmy organizatorem Przeglądu Twórczości Jana Brzechwy naszego patrona. Przedszkole wprowadza dzieci w świat kultury poprzez współpracę z: Szkołą Muzyczną, Sławieńskim Domem Kultury i innymi placówkami oświatowymi w Sławnie. Dużą wagę przywiązujemy również do współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Przedszkole stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Organizujemy przedstawienia, koncerty, bale przebierańców, spartakiady sportowe, zabawy andrzejkowe. Dopracowano się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców takich jak: wieczory wigilijne, dzień Babci i dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyny Rodzinne. Tradycją nasza jest również organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, prelekcji pedagoga, psychologa, logopedy, warsztatów dla rodziców.

Przyjaciele Brzechwolandii

 

Ramowy rozkład dnia

 

 

 

Opłaty w przedszkolu

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ PRZEKRACZAJĄCYCH PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

GODZINY ODPŁATNE

Od 6.30 do 7.00        50 gr

Od 7.00 do 8.00           1 zł

Od 13.00 do 16.00       3 zł

 

GODZINY NIEODPŁATNE

Od 8.00   do 13.00                           5 godz. -  0,00 zł

Stawka żywieniowa w przedszkolu

Śniadanie - 1,43
Obiad - 2,75
Podwieczorek - 1,32

Hymn przedszkola

"Przedszkole u Jana Brzechwy"

1.
Są na świecie ogromne wieżowce,
autostrady i duże ulice,
tyle domów
i mieszkań
i ludzi,
że paluszków nie starczy, by zliczyć

Ref.
Ale jedno jest przedszkole Brzechwy Jana
Gdzie dzieciarnia jest na co dzień roześmiana
I gdzie każde dziecko śmieje się do dziecka
I gdzie uśmiech tak się toczy jak piłeczka

2.
Są przedszkola jak chatki z piernika,
okna mają wesołe jak słońce,
a w ogródkach
drewniane
koniki
i huśtawki na wietrze tańczące

  

 

Copyright © 2008-2017 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.