NASZ PATRON
  INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  75-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
GODZINY DOSTĘPNOŚCI         NAUCZYCIELI
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   

           
         
- INFORMACJE OGÓLNE -
 

Przedszkole

Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie usytuowane jest przy ul. Jedności Narodowej 22. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały:

  • grupa I dzieci 3-letnie,

  • grupa II dzieci 4-letnie,

  • grupa III dzieci 5-letnie,

  • grupa IV dzieci 6-letnie.

Dyrektorem przedszkola jest Beata Szultka. Obecnie z przedszkola korzysta 100 dzieci. Zatrudnia ono 8 nauczycieli oraz 10 pracowników administracyjno-obsługowych. Placówka posiada dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, dobrze wyposażony ogród przedszkolny. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach, studiach wyższych i studiach podyplomowych.

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Bierzemy udział w przeglądach i konkursach urządzanych przez inne placówki oświatowe. Sami jesteśmy organizatorem Przeglądu Twórczości Jana Brzechwy naszego patrona. Przedszkole wprowadza dzieci w świat kultury poprzez współpracę z: Szkołą Muzyczną, Sławieńskim Domem Kultury i innymi placówkami oświatowymi w Sławnie. Dużą wagę przywiązujemy również do współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Przedszkole stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Organizujemy przedstawienia, koncerty, bale przebierańców, spartakiady sportowe, zabawy andrzejkowe. Dopracowano się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców takich jak: wieczory wigilijne, dzień Babci i dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyny Rodzinne. Tradycją nasza jest również organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, prelekcji pedagoga, psychologa, logopedy, warsztatów dla rodziców.
 

Przyjaciele Brzechwolandii

 
 

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńczo- porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

7.30 – 8.00 Religia sześciolatki

8.00 – 8.30 Zabawy według zainteresowań dzieci Przygotowanie od śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 – 11.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Spacery, wycieczki. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

12.00 – 12.30 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30 – 13.00 Relaksacja - słuchanie bajek, słuchowisk, muzyki relaksacyjnej. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi.

13.00 – 14.00 Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń , zajęcia dodatkowe.

14.00 – 14.10 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.10 – 14.25 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.25 – 16.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Czynności organizacyjne.

  

Opłaty w przedszkolu

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ PRZEKRACZAJĄCYCH PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

GODZINY ODPŁATNE

Od 6.30 do 7.00        50 gr

Od 7.00 do 8.00           1 zł

Od 13.00 do 16.00       3 zł

 

GODZINY NIEODPŁATNE

Od 8.00   do 13.00                           5 godz. -  0,00 zł

Stawka żywieniowa w przedszkolu od 1-go stycznia 2023r.

Śniadanie - 2,21
Obiad - 4,25
Podwieczorek - 2,04

Hymn przedszkola

"Przedszkole u Jana Brzechwy"

1.
Są na świecie ogromne wieżowce,
autostrady i duże ulice,
tyle domów
i mieszkań
i ludzi,
że paluszków nie starczy, by zliczyć

Ref.
Ale jedno jest przedszkole Brzechwy Jana
Gdzie dzieciarnia jest na co dzień roześmiana
I gdzie każde dziecko śmieje się do dziecka
I gdzie uśmiech tak się toczy jak piłeczka

2.
Są przedszkola jak chatki z piernika,
okna mają wesołe jak słońce,
a w ogródkach
drewniane
koniki
i huśtawki na wietrze tańczące

  

 
facebook
KRONIKA

Copyright © 2008-2021 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.