NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  75-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
GODZINY DOSTĘPNOŚCI         NAUCZYCIELI
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   

           
         
- HISTORIA I MISJA -
 

Historia

Przedszkole Nr 2 w Sławnie jest jednym z pierwszych przedszkoli założonych w naszym mieście, powołanym do działania w roku 1947 i zarejestrowanym w aktach Inspektoratu Oświaty w Koszalinie. Początkowo siedziba przedszkola mieściła się przy ulicy B. Chrobrego 36, a obecnie w centrum miasta przy ulicy Jedności Narodowej 22 w starej, zabytkowej kamienicy.

W czerwcu 1998 odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Brzechwy. Jesteśmy pierwszym przedszkolem w mieście, które wraz z nadaniem imienia uzyskało swój znak firmowy - logo przedszkola związanego z imieniem placówki. Przyjęty znak został wprowadzony w życie w rok po nadaniu imienia i jest on symbolem rozpoznawczym naszej placówki.

Od 2001 roku nasze przedszkole przyznaje specjalne odznaczenia PROFESORA BRZECHWOLANDII dla osób, które angażują się czynnie i pomagają w rozwoju placówki. Są to:

 • dr Alina Piotrowska-Malicka,
 • asp. sztab. Łukasz Ochędalski,
 • Krystyna Badełek.

W 2008 roku obchodziliśmy uroczystość 60-lecia przedszkola. Przez te lata przedszkole ukończyło około 1800 małych absolwentów, pracowało blisko 90 nauczycieli i 102 pracowników obsługi. Pierwszym kierownikiem przedszkola była:

w latach

 • 1947-1964 Franciszka Mazurek
 • 1964-1968 Helena Miłaszewicz
 • 1968-1984 Kazimiera Wojtczak - jako pierwszy dyrektor placówki od 1972
 • 1985-2002 Barbara Grzebień
 • 2002-2003 Grażyna Szczęsna
 • 2003-2004 Grażyna Kaliszan
 • od 2004 Beata Szultka - obecny dyrektor przedszkola.


Misja

Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty.
Każdy dzień jest nową przygodą.

 

 • przestrzegamy założeń Deklaracji Praw Dziecka ,
 • zapewniamy wszechstronny , bezpieczny i radosny rozwój swoich wychowanków ,
 • traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo ,
 • sprawiamy , że dziecko czuje się kochane , akceptowane i szczęśliwe ,
 • przygotowujemy je do przeżywania sukcesów , ale także do radzenia sobie z porażkami ,
 • oferujemy dzieciom bogate środowisko nauczające , które pozwala im na odkrywanie go bez obawy przed niepowodzeniami ,
 • udzielamy dziecku pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia ,
 • pomagamy dzieciom w trudnościach , podtrzymując w nich chęć i potrzebę działania ,
 • uczymy jak żyć , co robić , jak postępować ,
 • współżyć z innymi – patrzeć, odczuwać , myśleć , marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat ,
 • dajemy dziecku możliwości samorealizacji , pracy z innymi ,kreatywnego myślenia , działania , uczestniczenia w ciekawych zabawach i zajęciach .

 

Wizja

 • przybliżamy dzieciom życie i twórczość patrona przedszkola Jana Brzechwy, oraz staramy się aby postać ta była dla dzieci wzorem i inspiracją do kształtowania osobistego systemu wartości,
 • naszym założeniem jest aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi zdrowych, wrażliwych, twórczych o szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach,
 • stwarzamy wszystkim dzieciom w naszym przedszkolu przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego,
 • stosujemy nowoczesne, aktywizujące metody i formy pracy, zapewniając dzieciom możliwość doświadczenia, obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągnięcia sukcesów rozwojowych,
 • dbamy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci,
 • wszechstronnie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola:

 • aktywny , mniej zależny od dorosłych , sprawny i samodzielny,
 • rozumiany przez najbliższe osoby , mogące liczyć na ich wsparcie i uznanie,
 • podejmujący wysiłki, aby wykonać zadania: jest pewne w dążeniach poznawczych , utrwala pozytywne postawy,
 • rozwijający się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami , z nastawieniem na rozbudzenie ciekawości poznawczej,
 • przygotowany do nauki w szkole,
 • potrafiący zaprezentować swoją indywidualność – odnoszące sukcesy i odczuwający radość z podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej,
 • mający ukształtowaną postawę moralną , tożsamość narodową,
 • rozróżniający dobro i zło,
 • przyjmujący odpowiednią postawę wobec świata roślin i zwierząt,
 • akceptujący inności kolegów - tolerancyjne,
 • ma poczucie przynależności regionalnej i narodowej – odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych,
 • wykazujący zainteresowanie książką – literaturą dla dzieci.

 

 
facebook
KRONIKA

Copyright © 2008-2021 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.