NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  75-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
GODZINY DOSTĘPNOŚCI         NAUCZYCIELI
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   
 
 

wychowawca: mgr Anna Majewska
nauczyciel: mgr Wioletta Bobek
pomoc n-la: Katarzyna Wolowska

 
 
 
 
 
 

KWIECIEŃ

Obszar fizyczny
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka w czasie zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w każdej sytuacji, miejscu i czasie

Obszar emocjonalny
• rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji
• doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami (niezależnie od pory dnia i pogody)
• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
• budowanie systemu wartości dziecka (emocjonalna więź z otocze¬niem przyrodniczym)

Obszar społeczny
• kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach
• wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy
• wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie

Obszar poznawczy
• wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosną (zwiastuny wiosny, zmiany w przyrodzie ożywionej i nieożywionej)
• kształtowanie świadomości własnego ciała
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmio¬tów według podanej cechy
• rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak

 
facebook
KRONIKA

Copyright © 2008-2021 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.