NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  70-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   
 
 

wychowawca: mgr Agata Sekulska-Hope
nauczyciel: mgr Monika Kroplewska
język angielski: mgr Anna Majewska
woźna: Justyna Zych

 
 
 
 
 
 

CZERWIEC


• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
• Poznanie praw dziecka
• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć tanecznych;
• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa
• Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;
• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego - egzotycznego;
• Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;
• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;
• Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.
• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;
• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;
• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji - mówienie o swoich marzeniach;
• Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.
• Poznanie kraju należącego do UE .

 
GALERIA
KRONIKA

Copyright © 2008-2019 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.