NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  70-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   
 
 
wychowawca:  mgr Wioletta Bobek
nauczyciel:  mgr Iwona Wiśniewska
j. angielski:  mgr Anna Majewska
woźna:  Katarzyna Wolowska
 
 
 
 
 
 

CZERWIEC

1. Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka .
2. Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań .
3. Rozwijanie umiejętności ruchowych , cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne .
4. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć , kształcenie umiejętności językowych , wzbogacenie słownictwa .
5. Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody , tego najbliższego i odległego – egzotycznego .
6. Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy .
7. Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym .
8. Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci .
9. Dostarczanie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym , typach krajobrazów .
10. Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń , przeżyć i doznań .

 
GALERIA
KRONIKA

Copyright © 2008-2019 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.