NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  70-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   
 
  
 
wychowawca:   mgr Anna Majewska
nauczyciel:   mgr Beata Szultka
j. angielski:   mgr Anna Majewska
religia:   mgr Anna Król
woźna:   Zofia Zdyb
 
 
 
 
 
 

MAJ

• Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną.
• Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych,
• Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych.
• Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu.
• Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki.
• Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takimi jak uczciwość, prawdomówność, szacunek.
• Budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu.
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania
• Dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań.
• Wdrażanie do przestrzegania reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania figur ze względu na cechy jakościowe; utrwalenie liczebników porządkowych.
• Utrwalenie poznanych liter; doskonalenie umiejętności czytania.
• Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych.
• Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia.
• Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym.
• Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu.
• Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil.
• Doskonalenie umiejętności czytani oraz doskonalenie umiejętności dodawania.

 
GALERIA
KRONIKA

Copyright © 2008-2019 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.