NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  70-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   
 
  
 
wychowawca:   mgr Anna Majewska
nauczyciel:   mgr Beata Szultka
j. angielski:   mgr Anna Majewska
religia:   mgr Anna Król
woźna:   Zofia Zdyb
 
 
 
 
 
 

CZERWIEC

• Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
• Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów.
• Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.
• Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.
• Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.
• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozwiązywanie zadań z treścią. Uwaga! W ostatnim kręgu miesiąca znajduje się inscenizacja o tematyce wakacyjne
• Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.
• Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.
• Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.
• Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
• Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.
• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.
• Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.
• Doskonalenie umiejętności czytania.

 
GALERIA
KRONIKA

Copyright © 2008-2019 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.