NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  75-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
GODZINY DOSTĘPNOŚCI         NAUCZYCIELI
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   
 
  
 
wychowawca:   mgr Sylwia Roman
nauczyciel:   mgr Beata Szultka
pomoc n-la:   Natalia Cichońska
 
 
 
 
 
 

MAJ

Obszar fizyczny
• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne
• wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu
• utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na li¬niach składających się na pisanie liter

Obszar emocjonalny
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą
• wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas oglądania i czyta¬nia książek
• rozwijanie motywacji do czytania, oglądania i słuchania książek
• wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich
• kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych

Obszar społeczny
• budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje
• wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania wdrażanie do umiejętności zorganizowania sobie czasu przeznaczo¬nego na swobodną zabawę zgodnie z zainteresowaniami
• zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów
• motywowanie do aktywnego udziału w przygotowaniach i przebiegu imprez organizowanych w budynku i na terenie ogrodu przedszkolnego
• wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych

Obszar poznawczy
• stwarzanie okazji do doskonalenia mowy, rozwijania pamięci, kształtowania postaw
• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów
• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i bankno¬tów oraz posługiwania się nimi w praktyce
• rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych
• rozwijanie umiejętności czytania globalnego (nazwy zawodów)
• wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań

 
facebook
KRONIKA

Copyright © 2008-2021 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.