NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  70-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   
 
 

wychowawca: mgr Sylwia Roman
nauczyciel: mgr Monika Kroplewska
j. angielski: mgr Anna Majewska
woźna: Zofia Zdyb

 
 
 
 
 
 

MAJ

1. Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.
2. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
3. Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.
4. Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
5. Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.
6. Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.
7. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.
8. Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.
9. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.
10. Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
11. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
12. Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.
13. Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.

 
GALERIA
KRONIKA

Copyright © 2008-2019 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.