NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  70-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   
 
 

wychowawca: mgr Monika Kroplewska
nauczyciel: -
woźna: Katarzyna Wolowska

 
 
 
 
 
 

CZERWIEC

Obszar fizyczny
– wzmacnianie odporności dziecka poprzez organizowanie różnych aktywności na świeżym powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych
– wdrażanie do przestrzegania i stosowania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw i gier oraz różnych form rekreacji
Obszar społeczny
– wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania
– wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
Obszar emocjonalny
– uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody y uczenie szacunku do życia w każdej formie jego istnienia
Obszar poznawczy
– zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia i sposobami na uniknięcie tych zagrożeń
– zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata
– budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
– doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 10,
– liczenie z prawej do lewej i z lewej do prawej, liczenie w przód i wspak
– zachęcanie do poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, eksperymenty i działanie
– kształtowanie umiejętności rozumienia relacji głoska – litera w czasie zabaw językowych i czytelniczych
– doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, kreślenia znaków literopodobnych i liter
– wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
– doskonalenie pamięci przez naukę krótkich wierszy i rymowanek
– rozwijanie wyobraźni muzycznej, zachęcanie do swobodnego muzykowania

 
facebook
KRONIKA

Copyright © 2008-2021 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.